Kontakt: +49(0) 4441 9997-0 info@gramoflor.de

Gramoflor se představuje!

Kvalitní substráty z Gramofloru – vše z jedné ruky! Podle našeho motta „Kvalita začíná od kořenů!" máme priority v následujících bodech:

• v přírodě šetrné těžbě rašeliny a následném obnovování původních ekosystémů
• v získávání kvalitních surovin a v partnerských vztazích s našimi dodavateli
• v kompetentním a angažovaném odborném poradenství přímo u zahradníka
• ve výrobě substrátů ve vlastních, technologicky pokrokových výrobních závodech
• v integrovaném systému kontroly kvality včetně uchovávání reprezentativních vzorků
• v oblasti výzkumu a vývoje, např. v nalézání alternativních surovin budoucnosti
• ve vlastním zpracování objednávek, organizaci odbytu a v odborné podpoře prodeje

Profi a hobby substráty si vyrábíme ve vlastních závodech v severním Německu (Vechta a Vörden). Díky tomu jsme flexibilní a máme plnou kontrolu nad výrobním procesem. Našim zákazníkům můžeme garantovat špičkovou kvalitu připravených substrátů.

Výrobní závody Gramofloru lze považovat za jedny z nejmodernějších v celé Evropě. Nejnovější surovinová základna a výrobní technika - jako např. volumát, přesné dávkování a frakciometr  - zajišťují dodržení stanovených parametrů a kvalitu výsledného substrátu.

„Jako od předního výrobce substrátů se od nás očekává trvale udržitelní řešení surovinové základny pro budoucnost", říká Josef Gramann, jednatel rodinného podniku Gramoflor. „Díky naší úzké spolupráci se zahradníky víme, že kompletní přechod na bezrašelinové substráty není možný, neboť nejsou plošně použitelné„.

Gramoflor zvolil realistické řešení a jde cestou snižování podílu rašeliny ve prospěch obnovitelných zdrojů.  S podporou odborných poradců přímo u zahradníků se daří nahradit 20-30% rašeliny obnovitelnými komponenty, často navíc s pozitivním dopadem na kvalitu substrátu. Zkušenosti ukazují výborné výsledky u většiny zahradních kultur. Z obnovitelných surovin převažuje dřevní vlákno LIGNOFIBRE®, dále cocopeat a kokosové vlákno. Již před lety založil Gramoflor oddělení pro vývoj a výzkum, které se mimo jiné zabývá právě surovinovým složením substrátů budoucnosti. Nejvyšší prioritou pro použití alternativních komponentů je 100% jistota, že daná kultura bude v substrátu dobře prospívat. Zákazníka v žádném případě nevystavujeme riziku nezdaru.

Gramoflor se dále věnuje tématu využití orné půdy pro pěstování rychle rostoucích dřevin, použitelných jako komponent do substrátů. Kromě aktivit směřujících k uplatnění obnovitelných surovin zůstává jednou z hlavních činností Gramofloru přírodě blízká těžba rašeliny a obnovování původních ekosystémů. Gramoflor vyvinul novou těžbu rašeliny horního a spodního pole, kdy obnova ekosystému probíhá paralelně s těžbou. Součástí programu je i snižování emisí CO2 do ovzduší a tím přispívání k lepšímu klimatu.

Těžba rašeliny v pásech metodou horní – spodní pole.

Šetrná metoda vyvinutá společností Gramoflor

Těžba rašeliny v pásech umožňuje paraletní obnovu rašelinišť. Na horním poli probíhá těžba a na spodním poli obnova v přírodní biotop. Tato metoda umožňuje rychlejší rozvoj typické rašeliništní flóry a vytváří dobrý předpoklad pro úspěšnou obnovu rašeliniště. Výsledkem je druhově bohatý biotop již krátce po ukončení těžby.

Základní údaje o společnosti:

Založeno: 1908 jako obchod s rašelinou
Dnes: Moderní podnik se 2 výrobními závody v severním Německu
Počet zaměstnanců: 95
Roční obrat: cca 26 milionů EUR
Obor: Zahradnictví
Sídlo firmy: Vechta
Jednatel: Josef Gramann

Adresa:

Gramoflor GmbH & Co. KG
Diepholzer Straße 173
D-49377 Vechta
Telefon: +49 (0) 4441 9997 0
Fax: +49 (0) 4441 9997 70
E-Mail: info@gramoflor.de

 

© 2022 – Gramoflor GmbH & Co. KG

Kontakt: +49(0) 4441 9997-0 info@gramoflor.de