Naše moto: Kvalita začíná od kořenů

Kvalita od kořenů je náš nejvyšší cíl. Abychom ho dosáhli, zavedli jsme již před lety interní systém kontroly kvality, který průběžně aktualizujeme. Níže uvádíme 10 důvodů, proč se rozhodnout pro Gramoflor:

1. Náš tým kompetentních a nadšených odborných poradců a úzký dialog s našimi zákazníky nabízí optimální řešení pro nejrozmanitější požadavky a nároky kladené na substrát.

2. Partnerský vztah s našimi dodavateli a obchodními partnery spočívá na vzájemné důvěře, díky které získáváme špičkové komponenty pro přípravu substrátů. U surovin platí, že „místní surovina je naše nejlepší volba!"

3. Pouze kvalitní vstupní suroviny vytvoří kvalitní substrát. Všechny komponenty podléhají přísné vstupní kontrole kvality.

4. Nabízíme více než 100letou zkušenost v odpovědné a regionálním těžbě rašeliny, na kterou navazuje obnova rašelinišť v úzké spolupráci s orgány ochrany přírody.

5. Flexibilní nastavení struktury substrátu přípravou suroviny na hvězdnicových sítech. Bílou rašelinu třídíme na 5 velikostních frakcí, černou na 2 frakce, kombinováním různých frakcí pak vzniká výsledný substrát.

6. Pravidelné kalibrování umožňuje naprosto přesné dávkování hnojiv a přesné deklarování objemu vyráběného substrátu.

7. Používáme nejmodernější výrobní technologii v branži, např. frakciometr, volumát a poloautomatický odběr reprezentativních vzorků. Zákazník díky tomu dostane substrát přesně odpovídající zadání.

8. Uchovávání reprezentativních vzorků v chlazené hale při 5°C po dobu minimálně 1 roku.

9. Automatické vygenerování výrobního protokolu každé vyrobené šarže substrátu. Všechny receptury jsou uloženy v počítači a je možné se k nim kdykoli vrátit.

10. Externí kontrola kvality nezávislým úřadem Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen (Asociace kvality substrátů pro rostliny), jehož je Gramoflor členem.

 
RAL Zeichen

© 2019 – Gramoflor GmbH & Co. KG